Πατέρας:   
Κολίτσας Κυριάκος του Ιωάννη,  #2772.
Μητέρα:   
Ερηνιώ του Ιωάννη Μπέη, 1862  #4258.

1234
Μπιλιώ του Κυριάκου Κολίτσα,  #4260.

σύζ.: - Πέτσας,  #4263.

1) Κυριακούλης Πέτσας, Πειραιά
 #4264.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Κολίτσας Κυριάκος του Ιωάννη,

2772

Γεώργιος Μπέης του Μιχαήλ, 1803

3582

Φρατζέσκα του Αντωνίου Σύμπουρα, 1808

3932

Ιωάννης Μπέης του Γεωργίου, 1835

2883

Στέφανος Ζιώτης,

2879

Ανδριάνα, 1813

2880

Ελένη του Στεφάνου Ζιώτη, 1841

2882

Ερηνιώ του Ιωάννη Μπέη, 1862

4258