Πατέρας:   
Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1815  #3661.
Μητέρα:   
Ειρήνη του Ανδρέα Σύμπουρα, 1823  #3662.

1234
Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1842  #3663.

σύζ.(1862): Ανθή του Αντωνίου Διαπούλη, Υψηλού  #3669.

1) Αντώνιος Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου,
 #3670.

σύζ.: Φλουρού,  #3671.

1) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Αντωνίου,
 #3672.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Παπανικολός Παλαιοκρασσάς του Παπαντριά, 1729

3464

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Παπανικολού,

3468

Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1815

3661

Γιαννούλης Σύμπουρας,

4488

Ανδρέας Σύμπουρας του Γιαννούλη, 1790

4491

Ειρήνη του Ανδρέα Σύμπουρα, 1823

3662