Πατέρας:   
Δημήτριος Φαλαγκάς του Ευστρατίου, 1919  #3197.
Μητέρα:   
Ελένη Σακέτου,  #3206.

1234
Θεώνη του Δημητρίου Φαλαγκά,  #3207.

σύζ.: Δημήτρης Κυρτάτας του Νικολάου, 1950  #470.

1) Νίκος Κυρτάτας του Δημητρίου,
 #471.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος (Πονηρός) Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1829

 

1466

Φρατζέσκα του Αντωνίου Χαζάπη, 1837

1454

Ευστράτιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1882

 

1490

Δημήτριος Στεφάνου του Αντωνίου, 1849

1478

Ειρήνη του Λεονάρδου Κοντού,

1484

Ελένη του Δημητρίου Στεφάνου, 1889

1485

Δημήτριος Φαλαγκάς του Ευστρατίου, 1919

3197

Ελένη Σακέτου,

3206