Πατέρας:   
Κρισέγγιος Παλαιοκρασσάς του Λεώνη, 1932  #3332.
Μητέρα:   
Μαρία (Μαρίκα) του Αντωνίου Σκοπελίτη,  #3336.

1234
Ζαμπετούλα του Κρισεγγίου Παλαιοκρασσά,  #2561.

σύζ.: Δημήτριος Κυρτάτας του Χριστοφόρου,  #2560.

1) Μαρία Ελένη του Δημητρίου Κυρτάτα,
 #6212.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη, 1856

3298

Ειρήνη του Πέτρου Ζιώτη, 1863

3304

Λεώνης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1900

2624

Ζαμπετούλα Κρισεγγίου,

3331

Κρισέγγιος Παλαιοκρασσάς του Λεώνη, 1932

3332

Γιαννούλης Σκοπελίτης,

6097

Ειρήνη Λογοθέτου,

6198

Αντώνης Σκοπελίτης του Γιαννούλη,

6098

Ειρήνη Χαδούλη,

6099

Μαρία (Μαρίκα) του Αντωνίου Σκοπελίτη,

3336