Πατέρας:   
Φρίξος Φυρίος του Λεωνίδα, 1923  #2169.
Μητέρα:   
Πηνελόπη του Νικολάου Σαρρή, 1927  #2164.

1234
Φραγκμίνα του Φρίξου Φυρίου,  #2170.

σύζ.: Μιχάλης Σπανός,  #2185.

1) Ηλίας Σπανός του Μιχαήλ,
 #2186.
2) Πηνελόπη του Μιχαήλ Σπανού,
 #2187.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Λεωνίδας Φυρίος,

6154

Φράγκα,

6155

Φρίξος Φυρίος του Λεωνίδα, 1923

2169

Αντώνης Σαρρής του Νικολάου, 1859

 

725

Πηνελόπη του Νικολάου Σύμπουρα, 1860

 

2482

Νικόλαος Σαρρής του Αντωνίου, 1887

1968

Θεοδόσιος Φαλαγκάς του Γιαννούλη, 1870

1019

Λασκαρώ του Λεωνίδα Βεστάρχη, 1868

1011

Ασημίνα (Μίνα) του Θεοδοσίου Φαλαγκά, 1899

1966

Πηνελόπη του Νικολάου Σαρρή, 1927

2164