Πατέρας:   
Ιωάννης Μώρος, από Άρνη  #6170.
Μητέρα:   
Αικατερίνη,  #6171.

1234
Νικόλαος Μώρος του Ιωάννη, 1938  #6159.

σύζ.: Ευθυμία του Χρήστου Αθανασίου, 1950 από Μακροτάνταλο  #6160.

1) Καλλιόπη (Πόπη) του Νικολάου Μώρου, 1968
 #6161.
2) Χριστόφορος (Χρήστος) Μώρος του Νικολάου,
 #6183.



Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Ιωάννης Μώρος,

6170

Αικατερίνη,

6171