Πατέρας:   
Νικόλαος Λάβδας του Μιχαήλ και της Μαρίας, 1908 από Πιτροφό  #2741.
Μητέρα:   
Ελένη (Ελέγκω) του Νικολάου Φαλαγκά, 1907  #2734.

1234
Μιχαήλ Λάβδας του Νικολάου, 1937  #1820.

σύζ.: Αδαμαντία (Μαντούλα) του Κωνσταντίνου Αστρά, 1950 (+

) από Λάμυρα  #2753.
1) Ελέγκω του Μιχαήλ Λάβδα, 1970 (+ )
 #2755.
2) Νικόλαος Λάβδας του Μιχαήλ, 1973 (+ )
 #2754.

σύζ.: Φρατζέσκα (Κούλα) του Αντωνίου Κανάκη,  #2756.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Λάβδας του Μιχαήλ και της Μαρίας, 1908

2741

Δημήτριος (Τάκης) Φαλαγκάς του Ιωάννη, 1821

1208

Φραντζέσκα του Νικολάου Πολέμη, 1834

1201

Νικόλαος Φαλαγκάς του Δημητρίου, 1865

2721

Δημήτριος Γιαλούρης του Γιαννούλη, 1841

3004

Μαρία του Μιχαήλ Κέτση, 1848

3011

Ερηνιώ του Δημητρίου Γιαλούρη, 1871

2729

Ελένη (Ελέγκω) του Νικολάου Φαλαγκά, 1907

2734