Πατέρας:   
Μιχαήλ Μαργέτης του Νικολάου, 1927 (+1981)  #3951.
Μητέρα:   
Πετρωνία του Δημοσθένη Πέτσα, 1925  #3944.

1234
Δημοσθένης Μαργέτης του Μιχάλη, 1962  #755.

σύζ.: Κατερίνα του Κωνσταντίνου Δαγιάση, 1971  #753.

1) Μιχάλης Μαργέτης του Δημοσθένη,
 #756.
2) Βασιλική του Δημοσθένη Μαργέτη,
 #757.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Γιάννης Μαργέτης,

6377

Νικόλαος Μαργέτης,

6121

Μιχάλης Στεφάνου,

6378

Μαρίκα Στεφάνου,

6122

Μιχαήλ Μαργέτης του Νικολάου, 1927 (+1981)

3951

Βασίλειος Πέτσας του Δημοσθένη, 1857

3913

Πετρού του Λεονάρδου Μπεγλέρη, 1863

3907

Δημοσθένης Πέτσας του Βασιλείου, 1887

3937

Αικατερίνη Κερκενέ,

3934

Πετρωνία του Δημοσθένη Πέτσα, 1925

3944