Πατέρας:   
Νικόλαος Ραΐσης, 1909 από Αποίκια  #3573.
Μητέρα:   
 Ευαγγελία του Σπύρου Παλαιοκρασσά, 1916  #3572.

1234
Σπύρος Ραΐσης του Νικολάου, 1941  #3574.

σύζ.: Ρένα του Ρολάνδου Αρβανίτη,  #3575.

1) Ευαγγελία του Σπύρου Ραΐση,
 #5089.

σύζ.: Δημήτριος Πολέμης του Κωνσταντίνου,  #1115.

1) Κωνσταντίνος Πολέμης του Δημητρίου,
 #5091.
2) Νίκος Ραΐσης του Σπύρου,
 #5090.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Ραΐσης, 1909

3573

Σωκράτης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1838

3481

Μαριώ του Αντωνίου Παλαιοκρασσά, 1849

3476

Σπύρος Παλαιοκρασσάς του Σωκράτη, 1878

3571

Χαρίλαος Κουτσούκος του Βασιλείου, 1850

1419

Διαμάντη του Ιωάννη Χαζάπη, 1862

1411

Μαριώ του Χαριλάου Κουτσούκου,

2788

Ευαγγελία του Σπύρου Παλαιοκρασσά, 1916

 

3572