Πατέρας:   
 Αντώνιος Μάγειρος του Λεονάρδου και της Φρατζέσκας, 1870 (+1930) από Άρνη  #4406.
Μητέρα:   
 Μαρία του Δημητρίου Πολίτου, 1885 (+1977) από Άρνη  #4407.

1234
Σταμάτιος Μάγειρος του Αντωνίου,  #3156.

σύζ.: Ρετζίνα του Ανδρέα Σύμπουρα,  #3160. Πατ. #3155.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Αντώνιος Μάγειρος του Λεονάρδου και της Φρατζέσκας, 1870 (+1930)

 

4406

Μαρία του Δημητρίου Πολίτου, 1885 (+1977)

 

4407