Πατέρας:   
 Μιχαήλ Χαρχαρός του Δημητρίου, 1889  #2579.
Μητέρα:   
Αννα του Γεωργίου Κυρτάτα, 1902  #2573.

1234
Μαριγώ του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1937  #2586.

Ομιλία του δάσκαλου Γ. Σάλαρη σε κάποια εθνική γιορτή


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Χαρχαρός του Ιωάννη, 1813

2646

Λασκαρώ του Δημητρίου Βροντίση, 1825

 

2645

Δημήτριος Χαρχαρός του Μιχαήλ, 1849

 

2903

Νικόλαος Βαλμάς του Μιχαήλ, 1825

2662

Ανεζιώ του Γιαννάκη Πολεμη, 1831

2663

Κατίγκω του Νικολάου Βαλμά, 1857

2906

Μιχαήλ Χαρχαρός του Δημητρίου, 1889

 

2579

Δημήτριος Κυρτάτας του Νικολάου, 1833

2191

Διαμάντη του Μιχαήλ Κουτσούκου, 1837

2190

Γεώργιος Κυρτάτας του Δημητρίου, 1866

2539

Σταματέλος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1827

 

1619

Αικατερίνη του Γεωργίου Πουλίου, 1835

1625

Μαριγώ του Σταματίου Παλαιοκρασσά, 1867

2572

Αννα του Γεωργίου Κυρτάτα, 1902

2573