Πατέρας:   
Νικόλαος Αντώνογλου του Κωνσταντίνου, 1939  #4442.
Μητέρα:   
Μαρουλίτσα του Ευαγγέλου Μαγείρου, 1953  #4440.

1234
Ευαγγελία του Νικολάου Αντώνογλου, 1973  #4789.

σύζ.: Ιωάννης Βαλμάς, από Μεσαθούρι  #5301.

1) Αντώνιος Βαλμάς του Ιωάννη,
 #5302.
2) Νικόλαος Βαλμάς του Ιωάννη,
 #5303.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Αντώνογλου του Νικολάου,

4761

Πολυξένη,

4753

Κωνσταντίνος Αντώνογλου του Ιωάννη, 1890

 

4763

Κυριακούλα του Νικολάου Καρανικόλα, 1902

 

4782

Νικόλαος Αντώνογλου του Κωνσταντίνου, 1939

4442

Αντώνιος Μάγειρος του Λεονάρδου και της Φρατζέσκας, 1870 (+1930)

 

4406

Μαρία του Δημητρίου Πολίτου, 1885 (+1977)

 

4407

Ευάγγελος Μάγειρος του Αντωνίου, 1926

 

3820

Μιχαήλ Μαργέτης του Ιωάννη, 1908

 

3806

Μαρούλα του Ιωάννη Μπουλμέτη, 1908

 

3799

Μαριώ του Μιχαήλ Μαργέτη, 1933 (+2017)

3817

Μαρουλίτσα του Ευαγγέλου Μαγείρου, 1953

4440