Πατέρας:   
Λεονάρδος Κατάκαλος ή Καραπιπέρης,  #2783.

1234
Δημήτριος Κατάκαλος ή Καραπιπέρης του Λεονάρδου,  #4257.
1) Λεονάρδος Κατάκαλος ή Καραπιπέρης του Δημητρίου,
 #4275.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Λεονάρδος Κατάκαλος ή Καραπιπέρης,

2783