Πατέρας:   
Κωνσταντίνος Βλάμης του Δημητρίου και της Ειρήνης, 1912 από Απροβάτου  #4192.
Μητέρα:   
 Αγγελικώ του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1913  #4182.

1234
Δημήτριος Βλάμης του Κωνσταντίνου, 1947  #4194.

σύζ.: Σοφία του Αγαμέμνωνος Γλυνού, 1949  #4198.

1) Αθηνά του Δημητρίου Βλάμη, 1971
 #6163.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Βλάμης,

6107

Ειρήνη,

6108

Κωνσταντίνος Βλάμης του Δημητρίου και της Ειρήνης, 1912

4192

Ιωάννης Χαρχαρός του Νικολάου, 1833

4171

Μαρούλα του Θεοδώρου Μπαφαλούκου, 1838

4173

Μιχαήλ Χαρχαρός του Ιωάννη, 1866

4176

Δημήτριος Αξιώτης ή Ψαρρός του Νικολάου, 1823

3735

Αικατερίνη του Νικολάου Κυρτάτα, 1829

3731

Ερηνιώ του Δημητρίου Ψαρρού, 1858

4177

Αγγελικώ του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1913

 

4182