Πατέρας:   
Χαράλαμπος Σαρρής του Αντωνίου, 1926  #4035.
Μητέρα:   
Μόσχα του Νικολάου Μανδαράκα, 1935 από Βουρκωτή  #4041.

1234
Φραγκούλα του Χαράλαμπους Σαρρή, 1958 (+2017)  #4042.

σύζ.: Νικόλαος Μονος,  #4043.

1) Χαρά του Νικολάου Μόνου,
 #5377.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Ανδρέας Σαρρής του Αντωνίου, 1847

3852

Ειρήνη του Δημητρίου Λογοθέτη, 1855

3850

Αντώνιος Σαρρής του Ανδρέα, 1882

3933

Βασίλειος Πέτσας του Δημοσθένη, 1857

3913

Πετρού του Λεονάρδου Μπεγλέρη, 1863

3907

Διαμάντη του Βασιλείου Πέτσα, 1886

3936

Χαράλαμπος Σαρρής του Αντωνίου, 1926

4035

Νίκος Μανδαράκας,

 

5531

Φρατζέσκα,

 

5532

Μόσχα του Νικολάου Μανδαράκα, 1935

4041