Πατέρας:   
 Πέτρος Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1893  #3306.
Μητέρα:   
Κατίνα Μωραΐτη,  #3317.

1234
Ελένη του Πέτρου Παλαιοκρασσά,  #3320.

σύζ.: Στέφανος Σγουρίδης του Σωκράτους,  #3328.

1) Σωκράτης Σγουρίδης του Στεφάνου,
 #3329.

σύζ.: αλλοδαπή,  #3330.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Γιαννούλης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1829

1613

Βιολαντώ (Βιολάντη) του Γεωργίου Μπέη, 1838

 

3297

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη, 1856

3298

Παπαπετρής Ζιώτης του Δημητρίου, 1837

 

3029

Φρατζέσκα ή Φραγκούλα του Μιχαήλ Σύμπουρα, 1842

3028

Ειρήνη του Πέτρου Ζιώτη, 1863

3304

Πέτρος Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1893

 

3306

Κατίνα Μωραΐτη,

3317