Πατέρας:   
Σταμάτιος Σύμπουρας του Νικολάου, 1910  #1831.
Μητέρα:   
Φλώρα Αμωράτη,  #1835.

1234
Κατερίνα του Σταματίου Σύμπουρα,  #2281.

σύζ.: Μιχαήλ Βρεττός του Ιωάννη,  #2282.


Κορίτσια στο Σταθμό


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Σταμάτιος Σύμπουρας του Νικολάου, 1851

1461

Ερηνιώ του Γιαννάκη Χαζάπη, 1863

1457

Νικόλαος Σύμπουρας του Σταματίου, 1883

2218

Μιχαήλ Κουτσούκος του Δημητρίου, 1858

2202

Μαρουλιώ του Λεωνίδα Γιαλούρη,

2212

Ασημίνα του Μιχαήλ Κουτσούκου, 1885

2213

Σταμάτιος Σύμπουρας του Νικολάου, 1910

1831

Φλώρα Αμωράτη,

1835