Πατέρας:   
Λεωνίδας Φυρίος, από Μεσαριά  #6154.
Μητέρα:   
Φράγκα,  #6155.

1234
Νικόλαος Φυρίος του Λεωνίδα, 1910  #2053.

σύζ.(χ.α.): Φωτεινή του Ιωάννη Πασχάλη, 1920  #2051.


Πρωτοχρονιά του 1965


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Λεωνίδας Φυρίος,

6154

Φράγκα,

6155