Πατέρας:   
Σταμάτης (Μάκης) Πολέμης του Δημητρίου, 1953  #36.
Μητέρα:   
Μάντω (Άντα) του Αντώνη Σύμπουρα, 1958  #719.

1234
Δημήτρης Πολέμης του Σταμάτη,  #722.

σύζ.: Κάλη του Ηλία Μπεζεβέγκη,

 #1610.
1) Μαριάνα του Δημητρίου Πολέμη,
 #724.
2) Σταμάτης Πολέμης του Δημητρίου,
 #1609.
3) Ηλίας Πολέμης του Δημητρίου, 2015
 #5407.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Σταμάτης (Στάμος) Πολέμης του Δημητρίου, 1890 (+1964)

 

29

Φραεσκούλα του Θεοχάρη Καρυστινού, 1897

 

441

Δημήτρης Πολέμης του Σταματίου, 1918

 

33

Μαριογκούλα του Νικολάου Βούλγαρη, 1924 (+2015)

 

896

Σταμάτης (Μάκης) Πολέμης του Δημητρίου, 1953

36

Νίκος Σύμπουρας του Αντωνίου, 1886

 

185

Αρετή του Σταματίου Μαύρου, 1897

 

2351

Αντώνης Σύμπουρας του Νικολάου, 1919

189

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1898

 

3217

Διαμάντη (Μάντω) του Ανδρέα Αστρά,

3221

Βιολέττα (Βέτα) του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1932

2352

Μάντω (Άντα) του Αντώνη Σύμπουρα, 1958

719