1234
Νικόλαος Κρίτζαλης,  #6308.

σύζ.:

 

Κατίνα του Βασιλείου Κουρτέση, 1930 (+.)  #3709.