Πατέρας:   
 Νικηφόρος Κυρτάτας του Δημητρίου,  #2553.
Μητέρα:   
Μαίρη,  #5456.

1234
Δημήτρης Κυρτάτας του Νικηφόρου,  #5457.


Web Page

Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Κυρτάτας του Δημητρίου, 1858

 

2536

Ανέζα ή Ανεζιώ του Νικολάου Μπουλμέτη, 1863

 

2542

Δημήτριος Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1886 (+1948)

 

2543

Ευθαλία του Ιωάννη Ραπτάκη,

2547

Νικηφόρος Κυρτάτας του Δημητρίου,

 

2553

Μαίρη,

5456