Πατέρας:   
Μιχάλης Χαρχαρός του Δημητρίου, 1932  #379.

1234
Δημήτρης Χαρχαρός του Μιχάλη, 1952  #380.
1) Μιχάλης Χαρχαρός του Δημητρίου,
 #596.
2) Κωνσταντίνα του Δημητρίου Χαρχαρού,
 #1193.

Εθνική γιορτή 25ης Μαρτίου, προς το τέλος της δεκαετίας του 1950.


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Χαρχαρός του Ιωάννη, 1866

4176

Ερηνιώ του Δημητρίου Ψαρρού, 1858

4177

Δημήτριος Χαρχαρός του Μιχαήλ, 1902

1596

Πέτρος Στεφάνου του Αντωνίου, 1866

370

Ειρήνη του Νικολάου Μπουλμέτη, 1872

371

Φραεσκούλα του Πέτρου Στεφάνου,

373

Μιχάλης Χαρχαρός του Δημητρίου, 1932

379