Πατέρας:   
Ιωάννης Φαλαγκάς του Νικολάου, 1894 (Αστακός)  #2732.
Μητέρα:   
Κατίνα Βαλμά, 1900 Υψηλού  #2699.

1234
Νικόλαος Φαλαγκάς του Ιωάννη, 1931  #2736.

σύζ.: Μοσχούλα από Λάμυρα του Δημητρίου Βαλμά αδελφός Φραν. Και Θοδωρούλας, 1944  #2738.

1) Ιωάννης Φαλαγκάς του Νικολάου, 1964
 #2739.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος (Τάκης) Φαλαγκάς του Ιωάννη, 1821

1208

Φραντζέσκα του Νικολάου Πολέμη, 1834

1201

Νικόλαος Φαλαγκάς του Δημητρίου, 1865

2721

Δημήτριος Γιαλούρης του Γιαννούλη, 1841

3004

Μαρία του Μιχαήλ Κέτση, 1848

3011

Ερηνιώ του Δημητρίου Γιαλούρη, 1871

2729

Ιωάννης Φαλαγκάς του Νικολάου, 1894

2732

Κατίνα Βαλμά, 1900

2699