Πατέρας:   
Γεώργιος Πολέμης του Νικολάου, 1826 (Λαογιώργης)  #1324.
Μητέρα:   
Ανέζα του Λεον. Περλορέντζου,  #1351.

1234
Λεωνίδης Πολέμης του Γεωργίου, 1859  #1353.

σύζ.(1900): Καλλιόπη του Αντωνίου Φαλαγκά,  #1358.

1) Γεώργιος Πολέμης του Λεωνίδη, 1902 (+1953) (Νικατής)
 #1359.

σύζ.(1942 χ.α.): Μαρίκα του Αντωνίου Λουκατάρη, 1898 από Λάμυρα  #1360.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

π. Σταματέλος Πολέμης του παπα Λεονάρδου, (+~1822)

534

Μαρία του Γιακουμή Αξιώτη,

876

Νικόλαος Πολέμης του παπα Σταματέλου, 1783 (+μετά το 1853)

541

Ιωάννης Ξηροπαΐδης,

1379

Διαμάντη,

1380

Μαρία του Ιωάννη Ξηροπαΐδη, 1789 (+1867)

1320

Γεώργιος Πολέμης του Νικολάου, 1826

1324

Ανέζα του Λεον. Περλορέντζου,

1351