Πατέρας:   
Νικόλαος Σαρρής του Αντωνίου, 1922  #2744.
Μητέρα:   
Ειρήνη (Ρηνιώ) του Δημητρίου Ζιώτη, 1927  #2742.

123
Φραγκούλα του Νικολάου Σαρρή, 1956  #858.

σύζ.: Νικολός Χαζάπης του Δημητρίου, 1949  #197.

1) Ειρήνη του Νικολάου Χαζάπη,
 #199.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Αντώνιος Σαρρής του Ανδρέα, 1882

3933

Διαμάντη του Βασιλείου Πέτσα, 1886

3936

Νικόλαος Σαρρής του Αντωνίου, 1922

2744

Δημήτριος Ζιώτης του Μιχαήλ, 1895 (+ΒΠΠ)

 

2740

Φρατζέσκα του Νικολάου Φαλαγκά, 1899

2733

Ειρήνη (Ρηνιώ) του Δημητρίου Ζιώτη, 1927

2742