Πατέρας:   
 Αντώνης Πολέμης του Γάσπαρη, 1911 (+1942)  #702.
Μητέρα:   
Ρετζίνα του Γεωργίου Σύμπουρα, 1920  #710.

123
Γεωργία του Αντωνίου Πολέμη, 1939  #713.

σύζ.: Μαρμαρινός,  #5194.

1) Θεοδώρα του Μαρμαρινού,
 #5195.
2) Νίκος Μαρμαρινός,
 #5196.

Το καΐκι «Αγιος Νικόλαος»


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Γάσπαρης Πολέμης του Αντωνίου, 1875

 

694

Μαρουσα του Ιωάννη Αξιώτη ή Ψαρρού,

699

Αντώνης Πολέμης του Γάσπαρη, 1911 (+1942)

 

702

Γεώργιος (Ρετζίνης) Σύμπουρας του Νικολάου, 1883

1925

Άννα του Μιχαήλ Καμπάνη, 1894

1926

Ρετζίνα του Γεωργίου Σύμπουρα, 1920

710