Πατέρας:   
Ιωάννης Βασιλάκης του Νικολάου,  #2436.
Μητέρα:   
Δήμητρα (Τούλα) του Θεοδοσίου Τζουμέζη, 1952  #2434.

123
Νίκος Βασιλάκης του Γιάννη,  #4893.

σύζ.: Βασιλική (Βανια) Βλάχου,  #5359.

1) Γιάννης Βασιλάκης του Νικολάου, 2014
 #5360.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Βασιλάκης του Ιωάννη,

3565

Ειρήνη του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά,

3553

Ιωάννης Βασιλάκης του Νικολάου,

2436

Θεοδόσιος Τζουμέζης του Δημητρίου, 1907

2429

Ειρήνη του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1920

2432

Δήμητρα (Τούλα) του Θεοδοσίου Τζουμέζη, 1952

2434