Πατέρας:   
Στυλιανός Πετράκης του Ιωάννη, 1927 από Μεσαριά  #3940.
Μητέρα:   
 Αντωνία του Πέτρου Πέτσα, 1934  #3962.

123
Ειρήνη του Στυλιανού Πετράκη, 1955  #3791.

σύζ.: Αχιλλέας Θεοδωράκης του Νικολάου, 1942  #3786.

1) αγόρι 1 Θεοδωράκης του Αχιλλέα,
 #4873.
2) αγόρι 2 Θεοδωράκης του Αχιλλέα,
 #4874.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Στυλιανός Πετράκης του Ιωάννη, 1927

3940

Πέτρος Πέτσας του Βασιλείου, 1895

3803

Ειρήνη του Ιωάννη Μπουλμέτη, 1904

 

3798

Αντωνία του Πέτρου Πέτσα, 1934

 

3962