Πατέρας:   
Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1786 (+1861) (Μπαμπούσκος)  #3471.
Μητέρα:   
Ασημίνα, 1793  #3486.

123
Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1814  #3487.

σύζ.: Κατερίνα του Νικολάου Κοκάκη, 1827 Απατούρια  #3492.

1) 
 Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1847 Αρχιερέας Πρεβέζης Καλλίνικος
 #3493.
2) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1849
 #3494.
3) Σμαράγδα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1851
 #2876.

σύζ.(1871): Λεωνίδας (Λεονάρδος) Κυρτάτας του Σταματέλου, 1845  #2870. Πατ. #2856.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Αντριάς (Ανδρέας) Παλαιοκρασσάς του Παπανικολού,

3465

Μαρούλα,

3469

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1786 (+1861)

3471

Ασημίνα, 1793

3486