123
Δημήτριος Στρατής του Κ., (Μένητες)  #1124.

σύζ.(1935): Ελένη του Κωνσταντίνου Πολέμη, 1915  #1108.

1) Αννέτα του Δημητρίου Στρατή, 1936
 #5689.

σύζ.: Γεώργιος Σαλούβαρδος, από Μεσαριά  #6118.

1) Ελένη του Γεωργίου Σαλουβάρδου, 1960
 #6119.
2) Μαρία του Γεωργίου Σαλουβάρδου, 1970
 #6120.

Γιαλαροί στα Γιάλια, της Θεοτόκου, 4 Μαΐου 1937