Πατέρας:   
 Δημήτριος Κυρτάτας του Λεωνίδα, 1918  #3260.
Μητέρα:   
Κατίνα του Αριστείδη Παλαιοκρασσά, 1920  #3259.

123
Ορσάκη (Σούλα) του Δημητρίου Κυρτάτα, 1955  #887.

σύζ.:

 

Αναστάσιος Μισιρλής του Θεοδώρου,  #567.

1) Έλση του Αναστασίου Μισιρλή,
 #689.
1) Ορσαλία,
 #605.
2) Γρηγόρης,
 #606.
2) αγόρι Μισιρλής του Αναστασίου,
 #5271.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Λεωνίδας Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1869

3736

Κατίνα του Μιχαήλ Ξηροπαΐδη, 1880

3738

Δημήτριος Κυρτάτας του Λεωνίδα, 1918

 

3260

Αριστείδης Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1886

 

3256

Ορσάκη του Σταματίου Μπεγλέρη, 1895

 

3258

Κατίνα του Αριστείδη Παλαιοκρασσά, 1920

3259