Πατέρας:   
Γιάννης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1945  #273.
Μητέρα:   
Αρετή του Αντώνη Σύμπουρα, 1955  #720.

123
Νίκος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη,  #5238.

σύζ.: Κατερίνα,  #5358.

1) Γιάννης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου,
 #5356.
2) Μαριέλα του Νικολάου Παλαιοκρασσά,
 #5357.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικολός (Μίμης) Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1904

 

268

Κούλα του Δημητρίου Τζουμέζη, 1916

1601

Γιάννης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1945

273

Αντώνης Σύμπουρας του Νικολάου, 1919

189

Βιολέττα (Βέτα) του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1932

2352

Αρετή του Αντώνη Σύμπουρα, 1955

720