Πατέρας:   
Λεωνίδας Σιγάλας του Δημητρίου,  #1069.
Μητέρα:   
Θεανώ του Νικολάου Πολέμη, 1929  #1070.

123
Βιβή του Λεωνίδα Σιγάλα,  #5219.

σύζ.: Γιάννης Παλαιοκρασσάς του Στρατή,

 #420.
1) Στρατής Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη,
 #421.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Σιγάλας,

6545

Παρασκευή,

6546

Λεωνίδας Σιγάλας του Δημητρίου,

1069

Νικόλαος (Κόχυλας) Πολέμης του Αντωνίου, 1889

 

1047

Ανεζούλα του Δημητρίου Φαλαγκά, 1900

1068

Θεανώ του Νικολάου Πολέμη, 1929

1070