Πατέρας:   
Δημήτριος Κουτσούκος,  #4056.
Μητέρα:   
Διαμάντη,  #4057.

123
Βασίλειος Κουτσούκος του Δημητρίου, 1806  #4060.

σύζ.: Ειρήνη, 1816  #4080.

1) Δημήτριος Κουτσούκος του Βασιλείου, 1837
 #3847.

σύζ.(1867): Λασκαρού του Βασιλείου Λογοθέτη, 1848  #3842.

1) Βασίλειος Κουτσούκος του Δημητρίου, 1874 χ.α.
 #4085.
2) Μαριγούλα ή Μαριγώ του Δημητρίου Κουτσούκου, 1871
 #4086.

σύζ.: Γεώργιος Κοντορούσης, (Μινοκόπος)  #4088.

3) Νικόλαος Κουτσούκος του Δημητρίου, 1874 (Λαχανάς)
 #4087.

σύζ.(1900): Αγλαΐα του Λεονάρδου Πολέμη,  #4095.

2) Πολυξένη του Βασιλείου Κουτσούκου, 1837
 #4081.
3) Διαμάντη του Βασιλείου Κουτσούκου, 1838
 #2125.

σύζ.(1ος της Δ.): Γεώργιος Μανδαράκας του Ανδρέα, 1833  #2124.

1) Χρυσή του Γεωργίου Μανδαράκα, 1868
 #2126.
2) 
 Ανδρέας Μανδαράκας του Γεωργίου, 1871
 #2048.

σύζ.(1894):

 

Τέκνη του Δημητρίου Πασχάλη, 1876 δίδυμ.  #2037.

σύζ.(2ος της Δ.): Δημοσθένης Πέτσας του Βασιλείου,  #3921.

3) Ειρήνη του Δημοσθένη Πέτσα, 1856
 #3673.

σύζ.(1876): Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1846 (Κουσαντριγιάς)  #3664.

4) Βασίλειος Πέτσας του Δημοσθένη, 1857
 #3913.

σύζ.(1877): Πετρού του Λεονάρδου Μπεγλέρη, 1863  #3907.

4) Ευθαλία του Βασιλείου Κουτσούκου, 1840
 #4082.
5) Φραέσκα του Βασιλείου Κουτσούκου, 1846
 #4083.

σύζ.(1865): Μιχαήλ Ξηροπαΐδης του Ιωάννη, 1840  #4096.

1) Ειρήνη του Μιχαήλ Ξηροπαΐδη, 1865
 #4380.

σύζ.(1883): Νικόλαος Κούλουθρος του Ανδρέα,  #4382.

2) Ζωή του Μιχαήλ Ξηροπαΐδη, 1865
 #3693.

σύζ.(1889): Ιωάννης Σωτηριάδης του Γεωργίου, (Γιάγκος)  #4383.

σύζ.(1891): Ιωάννης Μαργέτης του Μιχαήλ, 1860  #3813.

σύζ.(1919 χ.α.):

 

Γεώργιος Κουρτέσης του Πέτρου, 1856 (Κανακάρης)  #3678.

3) Βασίλειος Ξηροπαΐδης του Μιχαήλ, 1877
 #3897.

σύζ.(1903): Αννεζιώ του Μιχαήλ Ζιώτη, 1880  #3896.

4) Κατίνα του Μιχαήλ Ξηροπαΐδη, 1880
 #3738.

σύζ.(1901): Λεωνίδας Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1869 (Λούβανος)  #3736.

5) Γεώργιος Ξηροπαΐδης του Μιχαήλ, 1886
 #1305.

σύζ.(1916): Σεβαστή του Περικλή Πολέμη, 1894  #1295.

6) 
 Πολυξένη του Μιχαήλ Ξηροπαΐδη, 1873
 #4381.

σύζ.(1898): Κλεάνθης Μαυρόπουλος, από Πόλη  #4395.

6) Ιωάννης Κουτσούκος του Βασιλείου, 1847
 #4084.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Δημήτριος Κουτσούκος,

4056

Διαμάντη,

4057