Πατέρας:   
Δημοσθένης Πέτσας του Βασιλείου, 1887  #3937.
Μητέρα:   
Αικατερίνη Κερκενέ, (Τενεδιά)  #3934.

123
Ευθυμία του Δημοσθένη Πέτσα, 1926  #3946.

σύζ.: Δημήτριος Σταμπάμπας του Παναγιώτη, 1915  #3955.

1) Παναγιώτης Σταμπάμπας του Δημητρίου,
 #6371.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Βασίλειος Πέτσας του Δημοσθένη, 1857

3913

Πετρού του Λεονάρδου Μπεγλέρη, 1863

3907

Δημοσθένης Πέτσας του Βασιλείου, 1887

3937

Αικατερίνη Κερκενέ,

3934