Πατέρας:   
Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1793  #1629.

123
Φρατζέσκα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1823  #3376.

σύζ.: Μαρίνος Μυτήλιας του Ιωάννη, 1817  #3374.

1) Νικολός Μυτήλιας του Μαρίνου, 1851
 #3377.
2) Αννίκα ή Αννέζα του Μαρίνου Μυτήλια, 1851
 #2823.

σύζ.(1868): Νικόλαος Κουτσούκος του Ανδρέα, 1843 (Σπούγιας)  #2816.

1) 
 Φραγκώ του Νικολάου Κουτσούκου, 1872
 #2268.

σύζ.(1892):

 

Λεωνίδας Κουτσούκος του Νικολάου,  #2255.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου,

5

Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1793

1629