Πατέρας:   
 Ευάγγελος Μπουκουβάλας του Αντωνίου, 1921  #2491.
Μητέρα:   
Ελένη Σπανοπούλου, 1933  #2506.

123
Μαρία του Ευαγγέλου Μπουκουβάλα, 1961  #2274.

σύζ.: Γιάννης Κουτσούκος του Λεωνίδα, 1959  #49.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Αντώνιος Μπουκουβάλας του Νικολάου, 1884

 

2466

Εριφίλη του Χρήστου Μπεγλέρη,

2458

Ευάγγελος Μπουκουβάλας του Αντωνίου, 1921

 

2491

Αθανάσιος Σπανόπουλος,

2680

Μαριγούλα του Θεοδώρου Μπέη,

2257

Ελένη Σπανοπούλου, 1933

2506