Πατέρας:   
Μιχάλης Φαλαγκάς του Γιαννούλη, 1876 (Χαχαλής)  #1961.
Μητέρα:   
Αννίκα του Αθανασίου Διαβατίδη, 1879  #1991.

123
Αθανάσιος Φαλαγκάς του Μιχαήλ, 1908  #2008.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Γιαννούλης Φαλαγκάς του Θεοδοσίου, 1844

1931

Μόσχα του Δημητρίου Σύμπουρα, 1850

1959

Μιχάλης Φαλαγκάς του Γιαννούλη, 1876

1961

Αθανάσιος Διαβατίδης,

6388

Αννίκα του Αθανασίου Διαβατίδη, 1879

1991