Πατέρας:   
 Νικόλαος Μανδαράκας του Ιωάννη και της Ελένης, 1905  #1513.
Μητέρα:   
Ειρήνη του Αντωνίου Στεφάνου, 1914  #1503.

123
Μαρίκα του Νικολάου Μανδαράκα, 1938  #1514.
1) Λεωνίδας,
 #5174.
2) Νίκος,
 #5175.

Γενέθλια της Μίνας Δαγιάση (Ιούνιος 1955)


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Μανδαράκας του Ιωάννη και της Ελένης, 1905

 

1513

Αντώνιος Στεφάνου του Στεφανή, 1881

655

Μαριώ του Γεωργίου Πολέμη, 1894

654

Ειρήνη του Αντωνίου Στεφάνου, 1914

1503