Πατέρας:   
Διαμαντής Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1882  #3219.
Μητέρα:   
Διαμάντη του Νικολάου Παλαιοκρασσά,  #3214.

123
Κατίνα του Διαμαντή Φαλαγκά, 1918  #667.

σύζ.(1941): Λεωνίδας Πολέμης του Σπύρου, 1909 (+1971)  #658.

1) 
 Σπύρος Πολέμης του Λεωνίδα, 1944
 #668.
1) Λεωνίδας Πολέμης του Σπύρου,
 #5591.

σύζ.: Ζουσάρα,  #5592.

2) Κατερίνα του Σπύρου Πολέμη,
 #5593.
2) 
 Αδαμάντιος Πολέμης του Λεωνίδα, 1949
 #669.
1) Λεωνίδας Πολέμης του Αδαμαντίου,
 #5589.
2) Αλίνα του Αδαμαντίου Πολέμη,
 #5590.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Αντώνιος Φαλαγκάς του Δημητρίου, 1839

3418

Αντριανιώ του Νικολάου Σύμπουρα, 1849

3445

Διαμαντής Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1882

3219

Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1863

 

3212

Κατίγκω του Γεωργίου Σαρρή, 1864

 

3213

Διαμάντη του Νικολάου Παλαιοκρασσά,

3214