Πατέρας:   
Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου,  #2266.
Μητέρα:   
Μαρία του Λεωνίδα Κουτσούκου,  #2262.

123
Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα,  #2384.

σύζ.: Αυγή Αναγνώστου,  #2388.

1) Σοφία Φοίβη του Νικολάου Παλαιοκρασσά,
 #2389.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1898

 

3217

Διαμάντη (Μάντω) του Ανδρέα Αστρά,

3221

Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου,

2266

Λεωνίδας Κουτσούκος του Μιχαήλ,

2195

Ευγενεία Ανδρέου,

2261

Μαρία του Λεωνίδα Κουτσούκου,

2262