Πατέρας:   
Μιχαήλ Πολέμης του Παπαγιαννάκη, 1793  #1159.
Μητέρα:   
Μαρλια του Γ. Βροντίση,  #1164.

123
Αννέζα του Μιχαήλ Πολέμη, 1837  #1168.

σύζ.(1ος του Α. 1862): Αντώνιος Αξιώτης ή Ψαρρός του Νικολάου, 1826  #1184.

1) Ιωάννης Αξιώτης ή Ψαρρός του Αντωνίου, 1857
 #2683.
2) Νικόλαος Αξιώτης ή Ψαρρός του Αντωνίου, 1855
 #2684.

σύζ.(1900): Μαρουλιώ Κοκκίνου, από τα Λειβάδια  #2688.

1) Ιωάννης Αξιώτης ή Ψαρρός του Νικολάου,
 #2689.
3) Ευδοκία του Αντωνίου Αξιώτη ή Ψαρρού, 1864 (+1866)
 #2685.
4) Μιχαήλ Αξιώτης ή Ψαρρός του Αντωνίου, 1866 (+1868)
 #2686.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

π. Γιαννάκης Πολέμης του παπα Λεονάρδου,

535

Μιχαήλ Πολέμης του Παπαγιαννάκη, 1793

1159

Μαρλια του Γ. Βροντίση,

1164