Πατέρας:   
Σπύρος Σιγάλας του Δημητρίου,  #1052.
Μητέρα:   
 Ευανθούλα του Δημητρίου Πολέμη,  #1051.

123
Πηνελόπη του Σπύρου Σιγάλα,  #1054.

Φωτογραφία από επιδείξεις του Δημοτικού γύρω στο 1950 Γενέθλια της Μίνας Δαγιάση (Ιούνιος 1955)


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Σπύρος Σιγάλας του Δημητρίου,

1052

Δημήτριος (Πίκουλος) Πολέμης του Αντωνίου, 1880

1044

Πηνελόπη του Νικολάου Γιαλούρη, 1886

1050

Ευανθούλα του Δημητρίου Πολέμη,

 

1051