Πατέρας:   
Γιαννούλης Σκοπελίτης του Αντωνίου,  #5408.
Μητέρα:   
Μαρία Καλαμπούκη,  #5409.

123
Αθηνά του Γιαννούλη Σκοπελίτη,  #810.

σύζ.:

 

Κωνσταντίνος Κουτσούκος του Χαριλάου, 1961  #68.

1) Χαρίλαος Κουτσούκος του Κωνσταντίνου,
 #70.
2) Γιαννούλης Κουτσούκος του Κωνσταντίνου,
 #71.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Αντώνης Σκοπελίτης του Γιαννούλη,

6098

Ειρήνη Χαδούλη,

6099

Γιαννούλης Σκοπελίτης του Αντωνίου,

5408

Μαρία Καλαμπούκη,

5409