Πατέρας:   
Ιωάννης Μπουλμέτης του Αντωνίου, 1933  #2094.
Μητέρα:   
Φρατζέσκα του Δημητρίου Μανδαράκα, 1947  #2092.

123
Δήμητρα του Γιάννη Μπουλμέτη, 1966  #749.

σύζ.: Αντώνης Δαγιάσης του Μαθιου, 1952  #746.

1) Γιάννα του Αντωνίου Δαγιάση,
 #750.
2) Μάνθος Δαγιάσης του Αντωνίου,
 #751.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Αντώνιος Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1903

3747

Ειρήνη του Νικολάου Κυρτάτα, 1906

3745

Ιωάννης Μπουλμέτης του Αντωνίου, 1933

2094

Δημήτριος Μανδαράκας του Ανδρέα, 1916

2085

Καλλιόπη (Πίτσα) του Μιχαήλ Μπέη, 1920

2091

Φρατζέσκα του Δημητρίου Μανδαράκα, 1947

2092