Πατέρας:   
Δημήτρης Σγούρος, από Σύρο  #6295.
Μητέρα:   
Ασημίνα του Δημητρίου Ζιώτη, 1924  #3998.

123
Άννα του Δημητρίου Σγούρου,  #6297.

σύζ.: Χαβέλας,  #6299.

1) κόρη Χαβέλα,
 #6302.
2) γιός Χαβέλα,
 #6303.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτρης Σγούρος,

6295

Δημήτριος Ζιώτης του Αντρίκου,

3997

Ευανθία του Δημητρίου Σαρρή,

3991

Ασημίνα του Δημητρίου Ζιώτη, 1924

3998