Πατέρας:   
Ιωάννης Σιγάλας του Γεωργίου, 1864  #1420.
Μητέρα:   
Φραέσκα του Ιωάννη Χαζάπη, 1864  #1412.

123
Ταρώ (Μαργαρώ) του Ιωάννη Σέλα ή Σιγάλα,  #4800.

σύζ.: Στέφανος Παναγιωτίδης,  #4799.

1) Φιφή του Στέφανου Παναγιωτίδη,
 #4803.
2) Παρθένα του Στέφανου Παναγιωτίδη,
 #4804.
3) Σοφία του Στέφανου Παναγιωτίδη,
 #4805.
4) - Παναγιωτίδης του Στέφανου,
 #4806.
5) - Παναγιωτίδης του Στέφανου,
 #4807.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Γεώργιος Σέλας ή Σιγάλας του Ιωάννη (Γιαννάκη), 1830

4265

Μαργαταρώ του Γεωργίου Μπέη, 1839

4255

Ιωάννης Σιγάλας του Γεωργίου, 1864

1420

Ιωάννης Χαζάπης του Γιαννούλη, 1833

1407

Μαρία (Μαριγώ) του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1844

1410

Φραέσκα του Ιωάννη Χαζάπη, 1864

1412