Πατέρας:   
Νικόλαος Ζαννάκης του Γεωργίου, 1847 (Χρούσης)  #4698.
Μητέρα:   
Ειρήνη του Νικολάου Δουλμπέρη, 1854  #4699.

123
Ελένη του Νικολάου Ζαννάκη,  #4701.

σύζ.: - Τριανταφυλλάκης,  #4705.

1) Ελευθέριος Τριανταφυλλάκης,
 #4706.
2) Ειρήνη Τριανταφυλλάκη,
 #3832.

σύζ.(1940): Κωνσταντίνος Κακλαμάνης του Δήμα,  #3827. Πατ. #3825.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Ζαννάκης του Γεωργίου, 1847

4698

Νικολός Δουλμπέρης του Ιωάννη, 1813

5004

Μαργαρίτα, 1823

5006

Ειρήνη του Νικολάου Δουλμπέρη, 1854

4699