Σαράντης Βάγιας του Παύλου #3105.

Σαράντης Βάγιας του Παύλου  #3105.
 σύζ.: Διαμάντη του Ανδρέα Παλαιοκρασσά  #3103.
1) Χρυσάνθη του Σαράντη Βάγια  #5522.

15/05/2017