Πατέρας:   
Σταματέλος Κυρτάτας του Γκίκα,  #5462.
Μητέρα:   
Φρατζέσκα του Δημήτρη Ντούμπλη,  #5464.

123
Πέτρος Κυρτάτας του Σταματέλου,  #2672.
1) Αντώνιος Κυρτάτας του Πέτρου, 1815 (Κρήπας, με τη γνωστή πέτρα )
 #2673.

σύζ.: Ειρήνη, 1815 (+1853

)  #2675.
1) Νικόλαος Κυρτάτας του Αντωνίου, 1844 (Κρίπας)
 #638.

σύζ.: Ανεζιώ του Λεονάρδου Πολέμη, 1850  #636.

2) Ανδριάνα του Αντωνίου Κυρτάτα, 1847 (+1853)
 #4207.
3) Ευφροσύνη του Αντωνίου Κυρτάτα, 1847
 #4208.
4) Πέτρος Κυρτάτας του Αντωνίου, 1848
 #4209.

σύζ.(1872): Μαριγώ του Δημητρίου Ψαρρού, 1854  #4214.

5) Ανδρέας Κυρτάτας του Αντωνίου, 1851 (+1854)
 #4210.

σύζ.(1853): Φρατζέσκα του Γιακουμή Πιάγκου, 1818 από Αποίκια  #2676.

6) 
 Ανδρέας Κυρτάτας του Αντωνίου, 1854
 #2668.

σύζ.(1884 χ.α.): Φραεσκούλα του Γιαννούλη Παλαιοκρασσά, 1864  #2670. Πατ. #1613.

σύζ.(1888): Ερηνιώ του Λεωνίδα Βαλμά, 1867  #2665.

σύζ.(χ.α.): Διαμάντη του Γιαννούλη Μαύρου, 1857  #2671. Πατ. #3444.

7) Δημήτριος Κυρτάτας του Αντωνίου, 1855 (Τζουάνης)
 #4211.

σύζ.(1901):

 

Τζοάννα του Φραντζίσκο Μπατίστα Μαραφούς,  #4236.

8) Γιακουμής Κυρτάτας του Αντωνίου, 1856 (+1857)
 #4212.
9) Γιακουμής Κυρτάτας του Αντωνίου, 1858
 #4213.
10) Κατερνιώ του Αντωνίου Κυρτάτα, 1860
 #2359.

σύζ.(1883): Ανδρέας Βαλμάς του Νικολάου, 1854  #2358.

11) Μαργαρώ του Αντωνίου Κυρτάτα, 1862
 #3755.

σύζ.(1895): Νικόλαος Κυρτάτας του Αντωνίου, 1865  #3751. Πατ. #1627.

2) Μαρούλα του Πέτρου Κυρτάτα, 1815
 #2674.

σύζ.: Νικόλαος Βροντίσης του Γιαννούλη, 1810  #4238.

1) Αικατερίνη του Νικολάου Βροντίση, 1839
 #4252.

σύζ.(1860): Δημήτριος Μπέης του Θεοδώρου, 1841 (Καλαποδιέρης)  #4244.

2) Πετρής Βροντίσης του Νικολάου, 1843
 #3909.

σύζ.(1869): Ανδριάνα του Λεονάρδου Μπεγλέρη, 1851  #3904. Πατ. #3734.

3) Ορσα του Νικολάου Βροντίση, 1849 (Στραπούντα)
 #4295.

σύζ.(1866):

 

Ιωάννης Εξαδάκτυλος του Πέτρου, 1838  #4294.

4) Παρασκευούλα του Νικολάου Βροντίση, 1857
 #1578.

σύζ.(1874): Παναγιώτης Κουρτέσης του Πέτρου,  #3686.

σύζ.(1889): Νικόλαος Στεφάνου του Αντωνίου, 1863  #1483.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Γκίκας Κυρτάτας του Δημητρίου,

5045

Ανέζα,

5459

Σταματέλος Κυρτάτας του Γκίκα,

5462

Φρατζέσκα του Δημήτρη Ντούμπλη,

5464